ردا صنعت
قیمت بلبرینگ

قیمت انواع بلبرینگ

 • قیمت انواع بلبرینک، بلبرینگ‌ها از خانواده یاتاقان‌ها هستند. بلبرینگ‌ها در طیف وسیعی در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد، از خودرورسازی گرفته تا اسباب بازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  بلبرینگ چیست؟ 

  بلبرینک ها داخل مداری کروی به دو روتیت و هسته اصلی سوار می‌شوند. روند بار به بلبرینگ ها به صورت خطی و در تراژ شعاعی می‌باشد. انتخاب بلبرینگ‌ها بر اساس میزان باربری و میزان فشاری که می‌بایست تحمل کند، می‌باشد. باتوجه به نوع فشاری که به بلبرینگ و جهت فشار به دسته بندی های ذیل تقسم بندی می‌شوند.

  چرا ردا صنعت؟

  شرکت ردا صنعت به عنوان بزرگترین فروشگاه آنلاین تجهیزات و ماشین آلات صنعتی و ساختمانی افتخار دارد در زمینه تامین انواع

  1. بلبرینگ صنعتی
  2. خودرویی
  3. تسمه، ….

  به صورت کسترده فعالیت می‌کند.

  تماس با ردا صنعت

  09121834995

  جهت استعلام قیمت و یا خرید لطفا با ردا صنعت تماس بگیرید.

   

  قیمت انواع بلبرینگ براساس برند

   

  ردیف شرح بلبرینگ (کد کالا) برند قیمت توضیحات
  1 1201 SKF اس کی اف 429’000 ريال
  2 1203 ETN9 SKF اس کی اف 3949’000 ريال
  3 1206 ETN9/C3 SKF اس کی اف 2835’000 ريال
  4 1207 ETN9 SKF اس کی اف 3050’000 ريال
  5 1208 EKTN9/C3 SKF اس کی اف 4455’000 ريال
  6 1208 ETN9/C3 SKF اس کی اف 4617’000 ريال
  7 1209 EKTN9 SKF اس کی اف 4144’000 ريال
  8 1209 EKTN9/C3 SKF اس کی اف 3645’000 ريال
  10 1210 EKTN9/C3 SKF اس کی اف 3739’000 ريال
  11 1212 EKTN9/C3 SKF اس کی اف 7056’000 ريال
  12 1212 ETN9/C3 SKF اس کی اف 7088’000 ريال
  13 1214 K/C3 SKF اس کی اف 4285’000 ريال
  14 1215 K/C3 SKF اس کی اف 11968’000 ريال
  15 1216 K/C3 SKF اس کی اف 19181’000 ريال
  16 1217 K SKF اس کی اف 9150’000 ريال
  18 1218 K SKF اس کی اف -R 7124’000 ريال
  19 1311 EKTN9/C3 SKF اس کی اف 4713’000 ريال
  20 1311 K SKF اس کی اف -R 18630’000 ريال
  23 1313 EKTN9/C3 SKF اس کی اف 20295’000 ريال
  24 1318 SKF اس کی اف 404’000 ريال
  27 16002/P6FR SKF اس کی اف 2025’000 ريال
  28 16007 SKF اس کی اف 3693’000 ريال
  29 16015/C3 SKF اس کی اف 22550’000 ريال
  30 16038/C3 SKF اس کی اف 10935’000 ريال
  36 21309 E SKF اس کی اف 6765’000 ريال
  37 21311K SKF اس کی اف 23644’000 ريال
  38 21312 E SKF اس کی اف 30537’000 ريال
  39 21315 E/C3 SKF اس کی اف 64800’000 ريال
  40 21320 EK SKF اس کی اف 4455’000 ريال
  43 2204 E-2RS1TN9 SKF اس کی اف 5731’000 ريال
  44 2207 E-2RS1TN9 SKF اس کی اف 5306’000 ريال
  45 2208 E-2RS1TN9 SKF اس کی اف 5670’000 ريال
  46 2208 EKTN9 SKF اس کی اف 5306’000 ريال
  47 2208 ETN9/C3 SKF اس کی اف 6829’000 ريال
  48 2209 EKTN9 SKF اس کی اف 5974’000 ريال
  49 2209 EKTN9/C3 SKF اس کی اف 8100’000 ريال
  50 2211 EKTN9/C3 SKF اس کی اف 12150’000 ريال
  51 2216 EKTN9/C3 SKF اس کی اف 11310’000 ريال
  52 2217 K/C3 SKF اس کی اف -R 14947’000 ريال
  53 2219 SKF اس کی اف 32288’000 ريال
  54 2219 M/C3 SKF اس کی اف 32288’000 ريال
  55 2219K SKF اس کی اف 7371’000 ريال
  57 22207 EK SKF اس کی اف 9494’000 ريال
  58 22207 EK/C3 SKF اس کی اف 6480’000 ريال
  59 22207CC SKF اس کی اف 9631’000 ريال
  60 22208 E SKF اس کی اف 8910’000 ريال
  61 22208 EK/C3 SKF اس کی اف 10895’000 ريال
  62 22209 E SKF اس کی اف 9275’000 ريال
  63 22209 EK SKF اس کی اف 11138’000 ريال
  64 22210 E/C3 SKF اس کی اف 10162’000 ريال
  65 22210 EK SKF اس کی اف 9315’000 ريال
  66 22210 EK/C3 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  67 22211 E SKF اس کی اف 10202’000 ريال
  68 22211 E/C3 SKF اس کی اف 10328’000 ريال
  69 22211 E/C4 SKF اس کی اف 12191’000 ريال
  70 22211 EK SKF اس کی اف 14985’000 ريال
  71 22211 EK/C3 SKF اس کی اف 18967’000 ريال
  72 22212 E SKF اس کی اف 18797’000 ريال
  74 22213 EK/C3 SKF اس کی اف 13365’000 ريال
  75 22214 CCK SKF اس کی اف 24300’000 ريال
  76 22214 EK SKF اس کی اف 24300’000 ريال
  77 22215 EK/C3 SKF اس کی اف 23085’000 ريال
  78 22216 E/C3 SKF اس کی اف -R 30631’000 ريال
  79 22216 EK SKF اس کی اف 30631’000 ريال
  80 22217 E SKF اس کی اف 13776’000 ريال
  81 22217 E/C3 SKF اس کی اف 28350’000 ريال
  82 22217 EK SKF اس کی اف 39285’000 ريال
  83 22217 EK/C3 SKF اس کی اف 39690’000 ريال
  84 22218 E SKF اس کی اف 37260’000 ريال
  85 22218 E/C3 SKF اس کی اف 78651’000 ريال
  86 22218 EK SKF اس کی اف 77769’000 ريال
  87 22218 EK/C3 SKF اس کی اف 80190’000 ريال
  88 22219 E SKF اس کی اف 128082’000 ريال
  89 22219 E/C3 SKF اس کی اف 183972’000 ريال
  90 22219CCK/W33 SKF اس کی اف 174669’000 ريال
  91 22220 EK SKF اس کی اف 0 ريال
  92 22222 E SKF اس کی اف 0 ريال
  95 22224 E SKF اس کی اف ‘0 ريال
  96 22224 E/C3 SKF اس کی اف 0 ريال
  98 22224 EK/C3 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  100 22226 E/C3 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  101 22226 EK SKF اس کی اف ‘0 ريال
  102 22226 EK/C3 SKF اس کی اف 177476’000 ريال
  104 22232 CCK/W33 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  105 22234 CC/C3W33 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  106 22236 CCK/C3W33 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  107 22238 CC/C3W33 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  108 22238 CC/W33 SKF اس کی اف 39362’000 ريال
  109 22238 CCK/W33 SKF اس کی اف 44550’000 ريال
  111 22240 CC/W33 SKF اس کی اف 74925’000 ريال
  112 22240 CC/W33 SKF اس کی اف -R 74925’000 ريال
  113 22244 CJ/W33 SKF اس کی اف 93150’000 ريال
  114 22248 CC/W33 SKF اس کی اف 103275’000 ريال
  117 23136 CCK/W33 SKF اس کی اف 170100’000 ريال
  118 23138 CC/W33 SKF اس کی اف 170100’000 ريال
  120 23140 CC/C3W33 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  122 23156CCKY08/W50 SKF اس کی اف 141000’000 ريال
  123 23164 CAK/C4W33 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  124 23220 CC/C3W33 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  125 23220 CCK/W33 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  126 23222 CCK/C3W33 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  127 23222 CCK/W33 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  128 23224 CCK/C3W33 SKF اس کی اف 8886’000 ريال
  129 23226 CC/C3W33 SKF اس کی اف 4735’000 ريال
  130 23230 CC/W33 SKF اس کی اف 74411’000 ريال
  131 23230 CCK/W33 SKF اس کی اف 168136’000 ريال
  132 23232 CC/W33 SKF اس کی اف 170712’000 ريال
  133 23232 CCK/C3W33 SKF اس کی اف -R 182250’000 ريال
  135 23234 CC/W33 SKF اس کی اف  OLD 2025’000 ريال
  138 23238 CC/W33 SKF اس کی اف 4638’000 ريال
  140 23264 CCK/C3W33 SKF اس کی اف 2621’000 ريال
  143 23044 CCKJ/W33 SKF اس کی اف 2763’000 ريال
  144 23044 CK/C4W33 SKF اس کی اف -R 2430’000 ريال
  145 23052 CC/C3W33 SKF اس کی اف 8497’000 ريال
  146 23056 CCK/W33 SKF اس کی اف 13892’000 ريال
  150 23076 CACK/W33 SKF اس کی اف 23636’000 ريال
  151 2307E-RS1TN9/C3 SKF اس کی اف 159749’000 ريال
  152 2308 EKTN9/C3 SKF اس کی اف 2057’000 ريال
  155 2310 K/C3 SKF اس کی اف 8311’000 ريال
  156 2311 SKF اس کی اف 9818’000 ريال
  157 2311 K/C3 SKF اس کی اف 8603’000 ريال
  158 2312 SKF اس کی اف 15038’000 ريال
  160 23122 CC/C4W33 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  161 23124 CC/C3W33 SKF اس کی اف 88145’000 ريال
  162 23124 CC/W33 SKF اس کی اف 89100’000 ريال
  166 23134 CC/W33 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  167 23134 CCK/W33 SKF اس کی اف 190468’000 ريال
  174 30209 J2/Q SKF اس کی اف ‘0 ريال
  176 30211      NEW SKF اس کی اف ‘0 ريال
  179 30213      NEW SKF اس کی اف 38880’000 ريال
  180 30215      NEW SKF اس کی اف ‘0 ريال
  181 30216 SKF اس کی اف 45100’000 ريال
  182 30219 J2 SKF اس کی اف 172057’000 ريال
  183 30234 J2 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  185 30303 J2 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  186 30303 J2/VE197 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  187 30304 SKF اس کی اف 64800’000 ريال
  188 30305 J2/Q SKF اس کی اف 86213’000 ريال
  189 30306 SKF اس کی اف ‘0 ريال
  193 30311      NEW SKF اس کی اف 3240’000 ريال
  194 30313      NEW SKF اس کی اف 3645’000 ريال
  195 30315      NEW SKF اس کی اف 5043’000 ريال
  197 305272 SKF اس کی اف 3443’000 ريال
  199 305703 C-2Z SKF اس کی اف -R 5679’000 ريال
  201 305805 C-2Z SKF اس کی اف 6825’000 ريال
  202 305807 C-2Z SKF اس کی اف 13365’000 ريال
  208 31309 J2/QCL7C SKF اس کی اف 9315’000 ريال
  213 31313 J2/QCL7C SKF اس کی اف 34425’000 ريال
  218 23984 CC/W33 SKF اس کی اف 15390’000 ريال
  219 24024 CC/W33 SKF اس کی اف 17820’000 ريال
  222 24028 CC/W33 SKF اس کی اف 28350’000 ريال
  224 24036 CC/W33 SKF اس کی اف 42197’000 ريال
  225 24038 CC/W33 SKF اس کی اف 66825’000 ريال
  226 24044 CC/C3W33 SKF اس کی اف 33313’000 ريال
  229 24044 CCK30/C3W SKF اس کی اف 93150’000 ريال
  232 240631 A=524625 SKF اس کی اف 93150’000 ريال
  233 24068 CCK30/C4W SKF اس کی اف 11673’000 ريال
  234 24124 CC/C4W33 SKF اس کی اف 10279’000 ريال
  235 24132 CC/W33 SKF اس کی اف 12636’000 ريال
  238 24144 CC/W33 SKF اس کی اف 19347’000 ريال
  239 24148 CC/C3W33 SKF اس کی اف 14175’000 ريال
  240 29244 E SKF اس کی اف 5063’000 ريال
  241 29412 E SKF اس کی اف 7290’000 ريال
  242 29416 E SKF اس کی اف 8100’000 ريال
  244 32238 J2 SKF اس کی اف 7631’000 ريال
  245 32304 J2/Q SKF اس کی اف 10125’000 ريال
  246 32305 J2 SKF اس کی اف 9376’000 ريال
  247 32306      NEW SKF اس کی اف 11340’000 ريال
  248 32307 J2/Q SKF اس کی اف 10773’000 ريال
  249 32308      NEW SKF اس کی اف 12960’000 ريال
  250 32309 J2/Q SKF اس کی اف 18019’000 ريال
  255 32312      NEW SKF اس کی اف 12531’000 ريال
  256 32313 SKF اس کی اف 12742’000 ريال
  258 32313 BJ2/QU4CL SKF اس کی اف 10510’000 ريال
  259 32314      NEW SKF اس کی اف 8862’000 ريال
  260 32315 SKF اس کی اف 8202’000 ريال
  261 32315 B/CL7C SKF اس کی اف 4050’000 ريال
  262 32316 J2 SKF اس کی اف 1714’000 ريال
  263 32318 SKF اس کی اف 2155’000 ريال
  264 32318 SKF اس کی اف -R 1827’000 ريال
  265 32320       NEW SKF اس کی اف 1701’000 ريال
  266 32320 J2 SKF اس کی اف 5468’000 ريال
  267 33012       NEW SKF اس کی اف 5160’000 ريال
  268 33015/Q SKF اس کی اف 7177’000 ريال
  269 33017       NEW SKF اس کی اف 9720’000 ريال
  270 33018/Q SKF اس کی اف 12065’000 ريال
  271 33020       NEW SKF اس کی اف 12150’000 ريال
  273 3305 ATN9/C3 SKF اس کی اف 14005’000 ريال
  274 3306 ATN9/C3 SKF اس کی اف 25268’000 ريال
  275 3307 A/C3 SKF اس کی اف 3354’000 ريال
  276 3307 ATN9/C3 SKF اس کی اف 68109’000 ريال
  277 3308 ATN9/C3 SKF اس کی اف 152305’000 ريال
  278 3308A2RS1TN9/MT SKF اس کی اف 7700’000 ريال
  279 3309 A/C3 SKF اس کی اف 5010’000 ريال
  280 3309 ATN9/C3 SKF اس کی اف 4297’000 ريال
  281 3310 ATN9/C3 SKF اس کی اف 6448’000 ريال
  282 3311 A/C3 SKF اس کی اف 8234’000 ريال
  283 33112      NEW SKF اس کی اف 11879’000 ريال
  285 33113/Q SKF اس کی اف 7088’000 ريال
  286 33115/Q SKF اس کی اف 7290’000 ريال
  287 33116/Q SKF اس کی اف 12960’000 ريال
  288 33118 SKF اس کی اف 11264’000 ريال
  289 3200 A-2RS1TN9/ SKF اس کی اف 16523’000 ريال
  290 32005 X/QVB015 SKF اس کی اف 2694’000 ريال
  291 32006 X/Q SKF اس کی اف 5140’000 ريال
  292 32007 X/Q SKF اس کی اف 11251’000 ريال
  293 32008 X SKF اس کی اف 10530’000 ريال
  294 32011 X SKF اس کی اف 14175’000 ريال
  295 32013 SKF اس کی اف 25920’000 ريال
  296 32014 X SKF اس کی اف 22275’000 ريال
  297 32015 X/Q SKF اس کی اف 44550’000 ريال
  299 32018 X SKF اس کی اف 91113’000 ريال
  300 32020 X SKF اس کی اف 2167’000 ريال
  301 32021 X SKF اس کی اف 1620’000 ريال
  302 32022 X SKF اس کی اف 11745’000 ريال
  303 3203 ATN9 SKF اس کی اف 14350’000 ريال
  304 32032 X SKF اس کی اف 62909’000 ريال
  305 32036 X SKF اس کی اف 8200’000 ريال
  306 3206 A SKF اس کی اف 18450’000 ريال
  307 3206 A/C3 SKF اس کی اف 3916’000 ريال
  308 3206 ATN9/P62 SKF اس کی اف 2998’000 ريال
  309 3207 A/C3 SKF اس کی اف 491’000 ريال
  310 3208 A/C3 SKF اس کی اف 588’000 ريال
  312 3209 A/C3 SKF اس کی اف 628’000 ريال
  313 3209 ATN9/C3 SKF اس کی اف 628’000 ريال
  315 3210 ATN9/C3 SKF اس کی اف 515’000 ريال
  317 3211 A/C3 SKF اس کی اف 515’000 ريال
  318 3212 A/C3 SKF اس کی اف 423’000 ريال
  320 3218 K SKF اس کی اف 474’000 ريال
  321 32206 SKF اس کی اف 636’000 ريال
  323 32210 SKF اس کی اف 592’000 ريال
  328 32216 J2/Q SKF اس کی اف 531’000 ريال
  329 32219 SKF اس کی اف 531’000 ريال
  330 32219      NEW SKF اس کی اف 689’000 ريال
  331 32220 J2 SKF اس کی اف 689’000 ريال
  332 32222 SKF اس کی اف 584’000 ريال
  333 32222      NEW SKF اس کی اف 584’000 ريال
  334 32224 SKF اس کی اف 31590’000 ريال
  336 51200 SKF اس کی اف 41918’000 ريال
  337 51201 SKF اس کی اف 16492’000 ريال
  345 51312 SKF اس کی اف 89790’000 ريال
  346 51317 SKF اس کی اف 2904’000 ريال
  348 52226 SKF اس کی اف 4’508’000 ريال
  350 53313 SKF اس کی اف 4’848’000 ريال
  351 53316 SKF اس کی اف 1’863’000 ريال
  352 5584/5535 SKF اس کی اف 5’994’000 ريال
  354 572/Q SKF اس کی اف 10’530’000 ريال
  355 6000-2RSH SKF اس کی اف 8’979’000 ريال
  356 6000-2RSH/C3 SKF اس کی اف 16’099’000 ريال
  360 6002-2RSH SKF اس کی اف 6’480’000 ريال
  361 6002-2RSH/C3 SKF اس کی اف 0 ريال
  362 6002-2Z SKF اس کی اف 10’125’000 ريال
  363 6002-2Z/C3 SKF اس کی اف 11’275’000 ريال
  364 6002-2Z/LHT23 SKF اس کی اف 800’000 ريال
  365 6003 TN9/C3 SKF اس کی اف 2’276’000 ريال
  366 6003-2RSH SKF اس کی اف 6’150’000 ريال
  367 6003-2RSH/C3 SKF اس کی اف 1’435’000 ريال
  368 6003-2Z SKF اس کی اف 2’460’000 ريال
  369 6003-2Z/C3 SKF اس کی اف 1’823’000 ريال
  370 6004-2RSH SKF اس کی اف 1’300’000 ريال
  371 6004-2RSH/C3 SKF اس کی اف 1’714’000 ريال
  372 6004-2Z SKF اس کی اف 1’722’000 ريال
  373 6004-2Z/C3 SKF اس کی اف 1’701’000 ريال
  374 3313 A/C3 SKF اس کی اف 1’357’000 ريال
  375 3314 A/C3 SKF اس کی اف 1’661’000 ريال
  377 331933/Q SKF اس کی اف 1’953’000 ريال
  378 3320 SKF اس کی اف 2’341’000 ريال
  379 33205/Q SKF اس کی اف 2’787’000 ريال
  380 33206/Q SKF اس کی اف 7’047’000 ريال
  381 33207/Q SKF اس کی اف 4’848’000 ريال
  382 33208 AV SKF اس کی اف 1’863’000 ريال
  383 33209       NEW SKF اس کی اف 5’994’000 ريال
  386 33212/Q SKF اس کی اف 10’530’000 ريال
  387 33213/Q SKF اس کی اف 8’979’000 ريال
  388 33214      NEW SKF اس کی اف 16’099’000 ريال
  389 33215      NEW SKF اس کی اف 6’480’000 ريال
  390 350980 C SKF اس کی اف 0 ريال
  391 353118 SKF اس کی اف 10’125’000 ريال
  392 359 S/354 X/Q SKF اس کی اف 11’275’000 ريال
  393 360438=TK4070 SKF اس کی اف 800’000 ريال
  394 361964 SKF اس کی اف -R 2’276’000 ريال
  395 362376 A SKF اس کی اف 6’150’000 ريال
  396 365433 SKF اس کی اف 1’435’000 ريال
  397 440809 A/Q SKF اس کی اف 2’460’000 ريال
  398 445195=20*52*22 SKF اس کی اف 1’823’000 ريال
  399 445539=25*52*37 SKF اس کی اف 1’300’000 ريال
  400 51100 SKF اس کی اف 1’714’000 ريال
  401 51101 SKF اس کی اف 1’722’000 ريال
  402 51102 SKF اس کی اف 1’701’000 ريال
  403 51103 SKF اس کی اف 1’357’000 ريال
  404 51104 SKF اس کی اف 1’661’000 ريال
  405 51106 SKF اس کی اف 1’953’000 ريال
  406 51108 SKF اس کی اف 2’341’000 ريال
  407 51110 SKF اس کی اف 2’787’000 ريال
  408 SKF اس کی اف 7’047’000 ريال

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۴ رای

  4 دیدگاه دربارهٔ «قیمت انواع بلبرینگ»

  1. امید اردیبهشتی

   برند skf جزو برندهای بسیار با کیفیت و نامدار در صنعت بلبرینگ هست و تبریک به شما که چنین محصول خوبی رو معرفی و عرضه میکنید

  2. بازتاب: بلبرینگ مفصلی - ردا صنعت فروشگاه تجهیزات صنعت و ساختمان

  3. نیما جلیلی

   سلام خیلی خوبه که قیمت‌ها درج شده امیدوارم بروز باشه و ادامه پیدا کنه
   منشکرم

  دیدگاه‌ خود را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  preloader